O mne

Moje meno je Lukáš a touto cestou by som Vám rád priblížil moju
cestu a motiváciu sa stať mediátorom.

V roku 2022 som úspešne absolvoval odbornú prípravu mediátorov v Centre ďalšieho vzdelávania Univerzity Komenského v Bratislave. Vďaka tomuto vzdelaniu sa zo mňa stal certifikovaný mediátor zapísaný v registri mediátorov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR pod evidenčným číslom 2164.

Tejto ceste predchádzala moja prax a kariéra. Začal som ako
obchodník, kde som po vyše 20 ročnej praxi získal zručnosti ako
pozitívne komunikovať s ľuďmi, aktívne počúvať klienta, pochopiť
jeho potreby a strategicky hľadať riešenie jeho problémov
, čo
považujem za veľkú školu života.

Som človek, ktorý si rád rozširuje obzory a realizuje sa v sférach, ktoré môžu neskôr klientom priniesť úžitok. Počas mojej kariéry som sa rozhodol pre štúdium Politológie, kde som nadobudol všeobecné
poznatky z oblastí ako je psychológia, právo, manažment,
medziľudské vzťahy, história, ekonómia a mnohé iné. Neskôr moja
cesta viedla na profesijné štúdium programu LL.B. na Paneurópskej
Vysokej Škole na fakulte práva so sústredením sa na obchodné,
pracovné, občianske a rodinné právo
.

Verím, že skúsenosti nadobudnuté počas mojej kariéry, neskôr na
vysokých školách a v neposlednom rade pri odbornej príprave mi
umožňujú uplatniť moje bohaté skúsenosti v mediácií či v
každodennej praxi nielen s ľuďmi, ale aj s právnickými osobami,
neziskovými organizáciami a štátnymi inštitúciam
i.