MEDIAČNÉ CENTRUM

Mimosúdne riešenie sporov

Mediačné centrum MEDIATIO poskytuje mediačné služby najmä v oblasti obchodného, pracovného,
rodinného a občianskeho práva
. Mediáciou sa snažíme zabezpečiť spokojnosť klientov a byť Vám
nápomocným pri hľadaný riešenia, aby boli víťazmi všetky strany sporu a tak zabezpečíme cestu ku vzájomnej
dohode. Spolupracujeme s odborníkmi z iných profesií (so psychológom či advokátom). Naša
práca sa zakladá na profesionálnej zainteresovanosti, precíznosti, nestrannosti, dôvere a na
objektívnom a korektnom prístupe.

Príbehy zo života:
  • Máte stres zo súdu, chcete spor alebo problém vyriešiť rýchlo, efektívne a hlavne lacnejšie?
  • Máte konflikt so susedom kvôli hluku a vysokým stromom a už nemáte silu sa s ním ďalej hádať?
  • Kamarátka Vám prebrala priateľa a Vy to nedokážete prehryznúť, ale musíte sa ňou stále pracovne stretávať?
  • Remeselníci zle urobili kúpeľňu a nechcú to opraviť. Už neviete, ako ďalej, ale v tomto žiť nemôžete?
  • Máte súdom nariadenú mediáciu a neviete, čo s tým?
  • Zákazník nechce platiť a vymýšľa si stále nejaké komplikácie?
  • Ste podnikateľ a máte „divný“ a zdanlivo neriešiteľný spor s úradom?
  • Ste v manažérskej pozícii a podriadení Vás nerešpektujú a neplnia úlohy?
  • Máte pred sebou ťažké rokovania a potrebujete nestranného vyjednávača?