MEDIAČNÉ CENTRUM

Mimosúdne Riešenie Sporov

Mediačné centrum MEDIATIO poskytuje mediačné služby najmä v oblasti obchodného, pracovného,
rodinného a občianskeho práva
. Mediáciou sa snažíme zabezpečiť spokojnosť klientov a byť Vám
nápomocným pri hľadaný riešenia, aby boli víťazmi všetky strany sporu a tak zabezpečíme cestu ku vzájomnej
dohode. Spolupracujeme s odborníkmi z iných profesií (so psychológom či advokátom). Naša
práca sa zakladá na profesionálnej zainteresovanosti, precíznosti, nestrannosti, dôvere a na
objektívnom a korektnom prístupe.

Príbehy zo života:

Máte stres zo súdu, chcete spor alebo problém vyriešiť rýchlo, efektívne a hlavne lacnejšie?
Nedokážete sa dohovoriť s členmi rodiny, nikto Vám nepočúva?
Máte konflikt so susedom kvôli hluku a vysokým stromom a už nemáte silu sa s ním ďalej hádať?
Kolega v práci Vás štve a každú nedeľu popoludní je Vám zle už len pri predstave, že ho zase zajtra v práci uvidíte?
Máte spor so súrodencom kvôli dedičstvu.
Kamarátka Vám prebrala priateľa a Vy to nedokážete prehryznúť, ale musíte sa ňou stále pracovne stretávať?
Remeselníci zle urobili kúpeľňu a nechcú to opraviť. Už neviete, ako ďalej, ale v tomto žiť nemôžete?
Máte súdom nariadenú mediáciu a neviete, čo s tým?
Máte problémy so svojim spoločníkom, nedokážete sa dohodnúť ani na základných veciach vo firme a riešite otázku – čo a ako ďalej?
Obchodný partner nedodržiava zmluvu a len sa vyhovára?
Zákazník nechce platiť a vymýšľa si stále nejaké komplikácie?
Ste podnikateľ a máte „divný“ a zdanlivo neriešiteľný spor s úradom?
Vaši zamestnanci namiesto práce riešia žabomyšie vojny a Vám utekajú peniaze?
Ste v manažérskej pozícii a podriadení Vás nerešpektujú a neplnia úlohy?
Máte pred sebou ťažké rokovania a potrebujete nestranného vyjednávača?